9.3.2020

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby provozovatel serveru taxipreprava.cz využíval mnou poskytnuté údaje, v jakémkoliv formuláři, na stránce www.taxipreprava.cz, uchovával, zpracovával a poskytoval je v součinnosti orgánům státní moci, v rozsahu nezbytně nutném k provozování své činnosti, a to zejména pro fakturaci, evidenci smluv, účetnictví a ke statistickým přehledům, nejdéle však 5 let od konce účetního období, kterého se týkají.

Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním odvolání na e-mail info@taxipreprava.cz, toto však nelze uplatnit při realizaci zakázky kdy data vložená do formulářů budou užita k identifikaci ve fakturách, smlouvách a účetnictví.